Zadzwoń: +48 603 892 444 lub +48 604 504 964

OTWARTE SZKOLENIE VIREMO DLA MENADŻERÓW

Inteligencja emocjonalna, jako kluczowa kompetencja przywództwa i zarządzania zespołem – szkolenie z wykorzystaniem gogli VR.

Intensywne szkolenie, które dostarcza praktycznej wiedzy i narzędzi do skutecznego działania w roli szefa przywódcy. Trenerzy z doświadczeniem biznesowym dzielą się praktyką i przykładami budowania autorytetu oraz osobistej siły w roli przywódcy, w oparciu o elastyczność zachowań, zdrową pewność siebie i samoświadomość. Kilkadziesiąt ćwiczeń w goglach VR, gdzie w bezpiecznych warunkach można testować różne metody i ich skuteczność w relacjach  z pracownikami. Szkolenie rozwija inteligencję emocjonalną w zakresie zarządzania sobą i innymi w pracy oraz w życiu osobistym.

Kiedy i gdzie?:

POZNAŃ

30-31 maja – max. 14 miejsc!

WARSZAWA

13-14 czerwca – max. 14 miejsc!

Na szkoleniu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jak korzystać z inteligencji emocjonalnej, żeby budować swój autorytet szefa-przywódcy ?
 • Jak dobierać swoją reakcję do zachowania pracownika, żeby osiągnąć zamierzony rezultat współpracy?
 • Jakich używać argumentów w sytuacji oporu, niezadowolenia i niechęci do zmiany?
 • Jak motywować pracowników w sytuacji zmiany, konfliktu lub kryzysu?
 • Jak zarządzać swoimi emocjami w sytuacjach zawodowych, czy, kiedy i jak okazywać swoje emocje?
 • Co robić, żeby umieć zostawiać kłopoty w pracy i odpoczywać poza pracą?
 • W jaki sposób nabrać zdrowej pewności siebie jako menedżer w relacjach z pracownikami i przełożonymi?

Program szkolenia:

Cz. 1 Inteligencja emocjonalna (EQ) w roli menedżera-przywódcy

 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołem > praktyczne metody zastosowania w sytuacjach zmiany, kryzysu i konfliktu; przykłady działania
 • Emocje w pracy > rozpoznawanie emocji u siebie, rozwijanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w emocjach do podejmowania decyzji
 • Samoświadomość reakcji wobec różnych wyzwań zawodowych > diagnozowanie swoich myśli i przekonań (pozycje życiowe) i ich skuteczności w zarządzaniu
 • Rozwijanie umiejętności diagnozowania poziomu pewności siebie, emocji i napięcia > indywidualna mapa pewności siebie

Cz. 2 Zarządzanie sobą i budowanie autorytetu szefa-lidera

 • Autorytet stanowiskowy i osobowościowy > na czym polega, jaka jest siła wpływu, w jaki sposób budować swój autorytet oparty na indywidualnych cechach i zasobach
 • Zarządzanie emocjami i nastrojem w pracy > ćwiczenia wpływania na zmianę swojej postawy i nastroju
 • Poziom tolerancji na stres, radzenie sobie ze stresem > ćwiczenia szybkiej regulacji napięcia
 • Asertywność w zarządzaniu > sposoby przyjmowania postawy „Ja jestem OK./inni są OK.” , która buduje autorytet oparty na szacunku, empatii i zdecydowaniu

Cz. 3 Wpływanie na postawę i zaangażowanie pracowników

 • „Czytanie innych” > rozwijanie umiejętności korzystania z wiedzy o sobie i innych do budowania wartościowych relacji zawodowych
 • Empatia w pracy > przykłady sytuacji wymagających empatii, sposoby wyrażania empatii
 • Reakcja wobec niezadowolenia, braku zaangażowania i oporu > metody obniżania napięcia u pracowników i wpływania na zmianę postawy wobec zadania i sytuacji
 • Docenianie pracy, chwalenie, uznanie > jak to robić autentycznie, za co, jak często, w jakiej formie, aby budować zaangażowanie pracownika
 • Korzystanie z potencjału ról zawodowych > ćwiczenie komunikacji adekwatnej do sytuacji i roli: szef kolega, szef lider i szef ekspert

Cz. 4 Dobieranie stylu kierowania i argumentacji do zadania, pracownika i sytuacji

 • Elastyczność reakcji wobec różnych potrzeb i zachowań pracowników > jakie są potrzeby pracowników związane z motywacją i zaangażowaniem, jak je rozpoznawać, żeby dobrać adekwatną reakcję wpływającą na zaangażowanie i motywację
 • Styl dyrektywny > na czym polega jego skuteczność, kiedy jest zasadny, jak go stosować w praktyce, metody komunikacji dyrektywnej
 • Styl wspierający > dobieranie zakresu wsparcia adekwatne do potrzeb i możliwości, metody wspierania w codziennej pracy
 • Komunikowanie i argumentowanie swoich decyzji > korzystanie z różnych źródeł argumentacji, dobieranie argumentów do sytuacji i postawy pracownika.

Prowadzący

Joanna Jadach

Innowatorka, ekspertka VR, trenerka, przedsiębiorczyni. Korzysta z ponad 20-letnich doświadczeń biznesowych w pracy na różnych stanowiskach: menedżer sprzedaży, menedżer szkoleń, kierownik projektów badawczych i rozwojowych, HR Biznes Partner. Wspiera kadrę menedżerską w budowaniu zespołów, wdrażaniu zmian i procesów biznesowych oraz budowaniu zaangażowania pracowników. Twórczyni marki VIREMO do rozwoju kompetencji z wykorzystaniem VR. Pracuje z menedżerami wszystkich szczebli zarządzania, wykłada na studiach MBA. W swojej pracy korzysta z narzędzi  Analizy  Transakcyjnej,  coachingu  i  mentoringu. Jest  certyfikowaną  trenerką,  coachem  i  praktykiem  Analizy Transakcyjnej,  Ten  Step  oraz  Lean Manufacturing.

Anna Dyl

Trenerka, konsultantka, i ekspertka master-mind, przedsiębiorczyni. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji społecznych: komunikacji, asertywności, zarządzanie sobą w czasie, zarządzania pracą młodych ludzmi (Millenialsi i Pokolenie Z). Podczas  10 letniej pracy jako trener pracowała między innymi dla firm komercyjnych różnych branż a także dla instytucji publicznych, szkół, uczelni. Na stałe związana z organizacją pozarządową – Fundacją Rozwoju Talentów. Twórczyni marki „Mastermind w praktyce”. Jest praktykiem Analizy Transakcyjnej, certyfikowaną trenerką PCM, co pozwala jej skutecznie edukować i przekazywać uczestnikom szkoleń praktyczną wiedzę i ćwiczyć konkretne umiejętności związane z komunikacją i zarządzaniem

Uwaga:

(*) Na szkoleniu jest 14 miejsc. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata. Szkolenie odbędzie się dla grupy min.  6 osób. Przy frekwencji poniżej 6-ciu osób, poinformujemy jakie są inne możliwości uczestnictwa lub zwrócimy wpłatę.