ABC MENEDŻERA – oferta szkoleń

“Menedżerowie często (…) nie zwracają uwagi na emocje, są one dla nich bez znaczenia, a ćwiczenia w VR pokazały, że z emocjami też warto i można pracować.”

– uczestnik programu MBA/GFKM​

Wybierz program: