OFERTA

ABC Menedżera

Praktyka przywództwa w świecie VUCA. Uczestnik wchodzi w interakcje z pracownikami i współpracownikami. Uczy się przyjmowania konstruktywnej postawy wobec różnorodnych/ trudnych zachowań. Ćwiczy i testuje działania liderskie. Szkolenia dostępne pojedynczo lub w pakiecie.

Sprzedaż i negocjacje

Praktyka radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami w pracy handlowca. Uczestnicy rozwijają pewność siebie i samokontrolę. Wchodzą w interakcje z klientami i testują skuteczność technik sprzedażowych i negocjacyjnych. Szkolenia mogą być realizowane jako niezależne elementy lub jako całość.

Kafeteria szkoleń z kompetencji miękkich

Zestaw „evergreen” kompetencji miękkich: feedback, asertywność, radzenie sobie ze stresem i komunikacja. Każde szkolenie może być realizowane osobno lub  w pakiecie. Dodatkowo wprowadzamy nowy temat Work Life Balance w czasach pandemii. 

Trener VR - szkolenie certyfikacyjne

Trenerzy wykorzystują szkolenia VIREMO™ i ćwiczenia w goglach VR w swoich programach szkoleniowych dla Klientów, z którymi pracują. Kompetencje trenerskie VR potwierdzamy imiennym certyfikatem do konkretnych szkoleń VIREMO™.

VIREMO™ szkolenia gotowe

Szybko dostępny, gotowy produkt dla organizacji, które chcą optymalizować koszty szkoleń i nakłady czasu na szkolenia. Potrzebują rozwoju kompetencji miękkich w uniwersalnym zakresie, np. komunikowania się w kontaktach zawodowych, reagowania w trudnych sytuacjach, asertywności.

VIREMO™ szkolenia na miarę

Produkt na zamówienie dla organizacji, które chcą posiadać swój unikalny program szkoleniowy, uwzględniający specyficzne treści, odnoszący się do produktów filmy, kultury i języka, którego używają pracownicy i klienci. Projektujemy i produkujemy kompletne programy szkoleniowe do użytku wewnętrznego Klienta. Ćwiczenia z VR koncentrują się na rozwoju specyficznych kompetencji miękkich, które Klient chce rozwijać u swoich pracowników. Klient otrzymuje prawa autorskie do produktu.