Zadzwoń: +48 603 892 444 lub +48 604 504 964

to szybka i skuteczna metoda rozwijania kompetencji miękkich wykorzystująca VR, którą można stosować w dużej skali – oszczędzając czas i pieniądze.

Dzięki VIREMO™ każdy człowiek może rozwijać swoje miękkie kompetencje, bez względu na zawód, lokalizację i czas.

Tak przyczyniamy się do budowania współpracy i porozumienia między ludźmi w różnych środowiskach.

VIREMO™ - Sekret skutecznego rozwijania miękkich kompetencji

Warunki, panujące na szkoleniu w grupie, kiedy wszyscy uczestniczą w ćwiczeniach i obserwują jak ćwiczymy nowe zachowania, nie są sprzyjające do ćwiczenia kompetencji miękkich. Szczególnie frustruje to zespoły, w których jest naturalna rywalizacja (handlowcy, menedżerowie).

Warunki zwiększające skuteczność treningu kompetencji miękkich:

intensywne doświadczanie

wchodzenia w różne sytuacje i interakcje oraz testowania, co działa, a co nie.

otwartość i szczerość

wobec siebie samego.

bezpieczeństwo psychologiczne

uczestnik będzie pewny, że nie narazi się na śmieszność, nie podważy swojego autorytetu i ochroni swoją prywatność.

emocjonalne zaangażowanie

Ćwiczenia muszą wywoływać emocje, poruszać i skłaniać do refleksji. Tylko wtedy dorosły człowiek może zmieniać swoje poglądy, odkrywać wartości i podejmować decyzje o zmianie swoich zachowań.

Kluczowe kompetencje miękkie, które są na topie wg. Linked In:

0 %
Przywództwo i zarządzanie
0 %
Kreatywne rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe
0 %
Komunikacja
  • Jeszcze przed pandemią, organizacje odnotowywały globalny spadek poziomu miękkich kompetencji u kandydatów do pracy. (wg. Society for Human Resource Management’s 2019 report
  • Dzisiejsze firmy mówią, że 59% z nich zwiększa wydatki na cyfrowe nauczanie, a 39% ogranicza szkolenia prowadzone przez trenerów. 2019 LinkedIn Learning Report 
  • Inteligencja emocjonalna jest najlepszym prognostykiem wydajności w pracy (tłumaczy 58% sukcesów we wszystkich rodzajach zawodów). TalentSmart
  • 97% dyrektorów generalnych w Europie Środkowo-Wschodniej koncentruje się na doskonaleniu umiejętności miękkich Raport PwC
  • Główna przeszkoda w rozwoju kompetencji to brak czasu (62%) i zbyt mały budżet (42%) – wg. The 2021 Workplace Learning Trends Report

Na czym polega metoda VIREMO™?

Podczas szkolenia uczestnicy korzystają z gogli VR wielokrotnie, na przemian z innymi formami szkoleniowymi. Przenosimy uczestników do świata wirtualnej rzeczywistości (VR), gdzie spotykają różne postacie w różnych sytuacjach. Profesjonalni aktorzy odtwarzają specyficzne sytuacje zawodowe związane z danym tematem, aby uczestnicy rozwijali odpowiednie kompetencje. Duża intensywność ćwiczeń VR i bezpieczeństwo psychologiczne wyzwalają emocjonalne zaangażowanie uczestników. Rolę trenera w goglach VR przejmuje interaktywna aplikacja, która moderuje ćwiczenia, podaje nową wiedzę oraz udziela bieżącego feedbacku. Rolę trenera poza goglami pełni lektor na platformie e-learningowej lub prawdziwy trener.

Jak wygląda trening VR
Odtwórz wideo

Dlaczego kompetencje miękki i VR?

Zobacz krótki film wyjaśniający jak działa VR w szkoleniach z kompetencji miękkich oraz na czym polega metoda VIREMO.