Szkolenie dla liderów – w języku polskim i angielskim

Szkolenie VIREMO™ dla liderów, dostępne w języku polskim i angielskim, przeznaczone jest do prowadzenia zajęć na sali szkoleniowej. Materiał szkolenia „Praktyki reagowania w sytuacjach braku zaangażowania pracowników i współpracowników” składa się z interaktywnej aplikacji VR wraz z filmami 180 O . Program podzielony jest na 4 moduły VR, po ok. 20 min. każdy. Trener włącza ćwiczenia VR w swój program szkoleniowy dla liderów. Rekomendujemy użycie materiału w ciągu 2 dni szkoleniowych.

Szkolenie może być włączane w większe procesy rozwojowe realizowane przez organizację (np. Akademię Menadżera) lub realizowane samodzielnie.

Idea szkolenia

Uczący się wciela się w rolę managera, który ma za zadanie rozpoznawanie i świadome wpływanie na własne emocje oraz wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach. Szkolenie oparte jest na koncepcji rozwoju inteligencji emocjonalnej (wg Daniela Golemana) oraz emocji podstawowych (wg Paula Ekmana). Wykorzystuje koncepcję Analizy Transakcyjnej.

Widok z aplikacji

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• szeroko rozumianej kadry kierowniczej i zarządzającej,
• menedżerów z krótkim stażem w roli osoby kierującej pracą zespołu,
• menedżerów z dłuższym stażem, którzy potrzebują wzmocnienia umiejętności w wybranych obszarach kompetencji.

W programie

Praktyka zarządzania sobą w sytuacji stresu i napięcia w pracy w relacjach z pracownikami i współpracownikami


Moduł 1: Budowanie samoświadomości emocji i postaw,

Moduł 2: Wpływanie na siebie, budowanie pewności siebie
Praktyka reagowania na trudne i niepożądane zachowania pracowników i współpracowników,

Moduł 3: Rozwijanie umiejętności czytania innych,

Moduł 4: Elastyczność stylów kierowania.

Skontaktuj się z nami i sprawdź
jak możemy wspierać twoich pracowników w rozwijaniu ich umiejętności feedbackowych.

ZADZWOŃ: +48 603 892 444 LUB +48 604 504 964