Edukacja jest jedną z ostatnich branż omijanych przez nowe technologie. To się zmienia

Edukacja jest jedną z ostatnich branż omijanych przez technologię. To się zmienia ”- twierdzi ReThink Education, jeden z głównych funduszy venture capital inwestujących w rozwiązania EdTech. Edukacja wydaje się pozostawać w tyle za wieloma branżami. Jest to szczególnie widoczne w przypadku szkoleń z umiejętności miękkich. Metody nauczania umiejętności miękkich nie uległy praktycznie żadnej zmianie na przestrzeni lat. Najczęstsze opcje to szkolenie prowadzone przez trenera,  w którym uczestnicy spędzają cały dzień odgrywając role, oglądając prezentacje i dyskutując.

Jednocześnie gwałtownie rośnie rynek L&D (Learning and Development). Badania LinkedIn pokazują, że 87% organizacji rozwija się lub utrzymuje się na stałym poziomie, a tylko 13% obniża koszty L&D. Wymagania wobec pracowników stale rosną, ponieważ środowisko pracy zmienia się w niespotykanym dotąd tempie. Jakie są główne problemy klientów? Według raportu LinkedIn Learning z 2019 r., głównym czynnikiem ograniczającym uczenie się w firmach jest czas. Oznacza to, że podstawowym wyzwaniem HR jest zapewnienie mniej czasochłonnej edukacji, bez utraty jej wydajności i jakości.

Z kolei trudność w mierzeniu skuteczności programów szkolenia umiejętności miękkich jest wyzwaniem nr 1 według raportu Global Soft Skills Training Market 2015-2019. Umiejętności miękkie to wg pracowników największa luka kompetencyjna(o 42% większa luka niż umiejętności techniczne). 

Po 20 latach cyfrowej ewolucji w nauczaniu (która rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem e-learningu), dzisiejsze firmy mówią, że 59% z nich zwiększa wydatki na cyfrowe nauczanie, a 39% ogranicza szkolenia prowadzone przez trenerów. Jednym z powodów, dla których klienci preferują cyfrowe uczenie się, jest redukcja czasu i kosztów. Jednocześnie podaż cyfrowych rozwiązań edukacyjnych jest wciąż niewielka, szczególnie w przypadku rozwijania umiejętności miękkich. Umiejętności twarde poszły na pierwszy ogień i obecnie można ich z powodzeniem uczyć w sposób cyfrowy.

nowoczesna edukacja

 Dlaczego tak trudno było do tej pory wykorzystać technologie cyfrowe do rozwijania umiejętności miękkich? Dlaczego teraz jest to możliwe? Aby nauczyć umiejętności miękkich, proces szkolenia musi włączać emocje i zaangażowanie. Było to niemożliwe przy typowych szkoleniach e-learningowych. VR daje możliwość odtwarzania angażujących emocjonalnie doświadczeń, które napędzają procesy uczenia się umiejętności miękkich i tym samym może zrewolucjonizować rynek edukacji umiejętności miękkich.

 Współczesna technologia VR zapewnia transformujące doświadczenie, ponieważ umieszcza uczącego się w środowisku silnie realnym – zachowania w świecie VR są funkcjonalnie bardzo podobne do zachowań, które byłyby widoczne w prawdziwym świecie. Dzięki VR można dokonywać ekspozycji na różnorodne środowiska, ludzi, zachowania społeczne, co jest trudno osiągalne innymi metodami. Ta ekspozycja przekłada się na możliwość zmiany zachowań. 

Więcej artykułów w wybranym temacie:

kompetencje miękkie

Inteligencja emocjonalna to najpewniejszy prognostyk wydajności w pracy

Inteligencja emocjonalna to najpewniejszy prognostyk wydajności w pracy Współczesne firmy są coraz bardziej świadome wagi umiejętności miękkich i chętnie w …

Więcej >
nowoczesna edukacja

Edukacja jest jedną z ostatnich branż omijanych przez nowe technologie. To się zmienia

Edukacja jest jedną z ostatnich branż omijanych przez nowe technologie. To się zmienia „Edukacja jest jedną z ostatnich branż omijanych …

Więcej >
raport

Raport PwC – VR w szkoleniach

Raport PwC – VR w szkoleniach VR zapewnia znacznie krótszy czas nauki. Uczący się w VR ukończyli szkolenie 4x szybciej …

Więcej >