Raport PwC – VR w szkoleniach

VR zapewnia znacznie krótszy czas nauki. Uczący się w VR ukończyli szkolenie 4x szybciej niż uczący się na sali. Byli też 275% bardziej gotowi stosować w praktyce to czego się nauczyli podczas szkolenia.

Tego właśnie dowiedzieliśmy się dzięki raportowi PwC i po raz pierwszy poznaliśmy obiektywne i mierzalne dane na temat efektywności szkoleń miękkich prowadzonych przy wyłącznym użyciu VR. Do tej pory, z powodu braku badań, rynek szkoleń mógł się opierać wyłącznie na przekonaniach, intuicji oraz nielicznych wywiadach z uczestnikami szkoleń (tu przeczytasz wyniki wywiadów). Te argumenty nie zawsze były wystarczająco przekonujące dla osób podejmujących decyzje o wyborze szkoleń – i trudno się dziwić. Dzięki badaniom PwC rynek szkoleniowy uzyskał niezbite dowody potwierdzające skuteczność VR w rozwoju kompetencji miękkich.

Główne wnioski z badania: The Effectiveness of Virtual Reality Soft  Skills Training in the Enterprise (“Efektywność Wirtualnej Rzeczywistości w szkoleniach z kompetencji miękkich w biznesie”)

Wybrani pracownicy z grupy nowych menedżerów przeszli to samo szkolenie (od lutego 2019 do stycznia 2020) w jednym z trzech następujących ustawień:

  • sala szkoleniowa
  • e-learning
  • vr-learning

Kiedy porównaliśmy wyniki z różnych ustawień, odkryliśmy, że uczestnicy szkoleń VR-learning:

  • ukończyli szkolenie 4 razy szybciej niż na sali szkoleniowej
  • czuli się 3,75 razy bardziej emocjonalnie związani z treścią niż uczniowie w klasie i 2,3 razy bardziej związani niż e-uczniowie.
  • byli 275% bardziej gotowi stosować w praktyce to czego się nauczyli podczas szkolenia.
  • byli 4 razy bardziej skupieni podczas szkolenia niż ich koledzy z e-learningu i 1,5 razy bardziej skupieni niż ich koledzy z sali szkoleniowej.

Więcej artykułów w wybranym temacie:

Cztery razy szybciej

Atuty i ograniczenia wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach. VR w szkoleniach z kompetencji miękkich w pigułce –  przeczytaj artykuł eksperta IDEACENTER opublikowany …

Więcej >
sprzedaż

Work Life Balance w czasach pandemii

 „Każdy pracownik musi sobie z tym radzić, ale nie każdy potrafi odnaleźć się w tych szczególnych warunkach. Przełożeni często także …

Więcej >
rozszerzona rzeczywistość

Akademia Sprzedaży w VR

Akademie sprzedaży zazwyczaj projektuje się pod szczególne potrzeby Klienta. I tak było tym razem. W 2020 roku stworzyliśmy Akademię sprzedaży …

Więcej >